அம்மா

40.00

Category:

கிறிஸ்துவுக்குள்ளான புதுச்சிருஷ்டிகளுக்கு அன்பின் வாழ்த்துகள்!

– நம்முடைய கிறிஸ்தவ ஜீவியத்தில், நமது தாய்மார்கள், தாய் ஸ்தானத்திலிருக்கும் சகோதரிகள், பாட்டிமார்கள் என்பவர்களுடைய பங்களிப்பு பற்றியும்,
– அவர்கள் எம்மாதிரியான சவால்களை எதிர்கொள்கிறார்கள் என்பது பற்றியும்,
– நம்மால் அவர்களுக்கு எவ்வாறு உதவக்கூடும் என்பது பற்றியும்,
– கிறிஸ்தவ தாயிடம் இருக்க வேண்டிய பண்புகள் பற்றியும்,
– அவர்களுக்கான ஆலோசனைகளையும்,
– வேதாகம சாட்சிகள் சிலவற்றையும்,
– தற்கால நடைமுறை சாட்சிகள் சிலவற்றையும்

“அம்மா” எனும் இந்தப் பாடமானது முடிந்தளவிற்கு நமக்கு விளக்குகின்றது. ஜெபத்தோடும், நன்றியோடும் தங்கள் தியானத்திற்கென்று இதனைப் பகிர்ந்துகொள்கிறோம். நன்றி!

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “அம்மா”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart