சிலுவையில் இயேசுவின் தியானங்கள்

30.00

Download PDF

Pages 37
Category: Tags: , ,

சமீபத்தில் தனது ஓட்டத்தை ஓடி முடித்திருந்த மிகவும் மூத்த சகோதரரான கென்னத் W. இராசன் அவர்கள் 2009 வாக்கில் “சிலுவையில் இயேசுவின் தியானங்கள்” எனும் இப்பாடத்தை வழங்கியிருந்தார்.

நமது அருமை கர்த்தரது சிலுவை தியானமாக இருந்த 22 – ஆம் சங்கீதத்தை இப்பாடம் நமக்கு விவரிக்கின்றது. இது தங்கள் நினைவுகூருதல் தியானங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக அமைய தாழ்மையுடனும் ஜெபத்துடனும் இப்பாடத்தினைத் தங்கள் மத்தியில் பகிர்ந்துகொள்கின்றோம்.

Dimensions 14.85 × 21 × 1 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “சிலுவையில் இயேசுவின் தியானங்கள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart