சிறிய புத்தகங்களிலிருந்து பெரிய பாடங்கள்

90.00

பரிசுத்த வேதாகமத்தில்  உள்ள, ஒரு அதிகாரம் கொண்ட புத்தகங்களான “பிலேமோன், II யோவான், III யோவான் மற்றும் யூதா” ஆகியவை, “New Albany Louisville” வேதமாணவர்களால் ஆராய்ச்சி செய்யப்பட்டு  “BIG LESSONS FROM LITTLE BOOKS” என்ற தலைப்பில் புத்தகமாக  வெளிவந்தது.

 இது தேவனுடைய கிருபையில் தமிழில் மொழிப்பெயர்க்கப்பட்டு பரிசுத்தவான்களின் பிரயோஜனத்திற்காக இப்பொழுது பகிரபடுகிறது.

Category: Tag:

பரிசுத்த வேதாகமத்தில்  உள்ள, ஒரு அதிகாரம் கொண்ட புத்தகங்களான “பிலேமோன், II யோவான், III யோவான் மற்றும் யூதா” ஆகியவை, “New Albany Louisville” வேதமாணவர்களால் ஆராய்ச்சி செய்யப்பட்டு  “BIG LESSONS FROM LITTLE BOOKS” என்ற தலைப்பில் புத்தகமாக  வெளிவந்தது.

 இது தேவனுடைய கிருபையில் தமிழில் மொழிப்பெயர்க்கப்பட்டு பரிசுத்தவான்களின் பிரயோஜனத்திற்காக இப்பொழுது பகிரபடுகிறது.

Dimensions 15 × 21 × 0.8 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “சிறிய புத்தகங்களிலிருந்து பெரிய பாடங்கள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart